TV stationens historie

2023

Adskillige af vores frivillige bor på Nørrebro, og ser kabel TV via Parknet. Det blev derfor bragt i foreslag, at vi skulle prøve at komme på parknet. En anmodning herom blev fremsendt til bestyrelsen. Deres bestyrelse blev enige om, at græsrods TV fra deres eget lokalområde gad de ikke. Trist nok.

Næsten samtidig men uden sammenhæng med dialogen med parknet, havde vi nedbrud af næsten al vor teknik. Både sendevejen og vores internetflade (www.kanalnordvest.dk) røg nærmest på samme tid. Det tog mange måneder at få det hele op at køre igen. Der var blandt andet det problem, at TV stationens økonomi er til rotterne, så ting må helst ikke koste ret meget, men skal helst strikkes sammen, improviseres og opfindes.

2021

Siden 2014 har Bispebjerg Lokal-TV under sendenavnet TV Storbyen sendt alle ugens dage hele døgnet på Kanal 66 og i perioder også på kanal 56, hvis man ser med antenne. 200 000 kan ses os via antenne. Cirka 10 000 kan se os via kabel. Vi holder stadig til i Biblioteket på Rentemestervej.

2014

I januar og februar 2014 sendte Bispebjerg Lokal-TV 6 timer om ugen. Fra 1. marts skulle de nye 11 sendetilladelser træde i kraft. Bispebjerg var desværre ikke en af dem. Radio- og TV nævnet havde afholdt en såkaldt skønhedskonkurrence, og resultatet af en sådan kan jo ikke diskuteres. Men det er krystalklart, at seværdighed ikke var et relevant kriterium for at få en sendetilladelse. Man kunne gætte på, at der var for mange jurister og for få TV kyndige i bedømmelseskomitéen.

Umiddelbart efter 1. marts gik stationens organisation totalt op i hat og briller. De fleste frivillige og andre bidragydere forsvandt. Støtteforeningerne støttede os fortsat, men det har aldrig haft økonomisk gennemslagskraft. Men vi havde sendeudstyr, som som ingen andre havde. TV-Bella og TV-Nærsyn-Fjernsyn ville gerne fortsat afvikle hos os. I nogle måneder blev talt på knapper, skal vi køre det hele på genbrugspladsen, eller skal vi fortsætte?

Fra ca. 1. juli indgik de, der var tilbage på stationen  en aftale med Kenneth Wenzel om etablering af en ny kanal, der pr. 15. august blev formelt registreret som TV Storbyen. Bispebjerg Lokal-TV er driftsherre på den nye Kanal, der sendes på antennesignal. Selve det tekniske er en vis udfordring. Senderen er i HD, men vores underliggende teknik er det ikke. Aktuelt sendes på kanal 135 i Københavnsområdet. Desuden sendes på nettet på www.kanalnordvest.dk.

Planen er at sende i fuldt HD inden jul (2014) og være på alle mobiltelefoner. Vi skal have en fast kanalplads, og der arbejdes herpå. Mange stationer bidrager til sendefladen: TV-NU, Kulturkanalen, TV-CPH, GTV, TV-Marineret, TV DIVA, KKR, TV-Bella, TV Nærsyn-Fjernsyn, TV-Link, og Nørrebro-nu.

Økonomien er fortvivlende, men det er kendt fra andre græsrods sammenhænge. Og vi får at se hvordan det kommer til at gå.

2013

I 2013 gik det godt for stationen. Vi havde 4½ times sendetid på Kanal Hovedstaden. Enkelte af sendetimerne var på rimelige tidspunkter, så det var faktisk OK. Men selv de sendetimer, der var på obskure tidspunkter, havde gode seertal. Vi fik besøg i stationens miljø af TV-NU og TV-MK, der nu afviklede hos os, og de faglige miljøer smittede. Også TV-Bella afviklede hos os. TV-TV (efterfølgeren efter TV-Stop) havde afviklet hos os, men kom i konflikt med de semikommercielle interesser i sendesamvirket, og måtte ophøre.

Både TV-TV, TV-NU og TV-MK sendte landsdækkende, og havde hver en sendetime.

Af Gallups seertal fra 3. kvartal 2013 kunne vi se, at Bispebjerg, TV-NU og TV-MK tilsammen havde haft over 200 000 seere hver uge (set mindst et minut). Da alle 200 lokal-TV stationer i hele landet havde et totalt seertal om ugen på 1.1 mio om ugen, betød det, at mellem hver femte og hver sjette seer af lokal-TV faktisk havde set på en af vores tre stationer fra Bispebjerg Miljøet. Det var vi meget, meget, meget stolte af. Vi var stolte af at have bevist det som gør en forskel for TV-produktion,- seværdighed.  De tre stationer havde en vis overlappende medlemsskare, selvom TV-MK i grunden var etnisk, og de to andre stationer bestemt ikke var.

Vi vidste, at uomgængelige revisioner var undervejs, men at Guillotinen måske ventede forude. Men alle var ved godt mod. Vi troede at gode seertal var et fornuftigt grundlag for fremtidens lokal-TV.

Den tidligere Lokal-TV ordning havde givet enhver, der henvendte sig, en sendetilladelse, hvilket gjorde det nærmest umuligt for seriøse lokal-TV stationer at få et ben til jorden. Der var nu lagt op til en ordning med kun 11 sendetilladelser i København, hvor ægte Lokal-TV ikke ville få et ben til jorden. Gys.

2012

Igen bombet til ukendelighed. En tvungen sendetidsomlægning medførte, at vores bedste sendetider blev inddraget. Et stort antal sendetilladelser blev smidt i grams af Kulturministeriet, og stationerne kunne nu bedst lignes med burhøns, hvor 70 stationer kaotisk kæmpede om pladsen. Der var næsten ingen sendetider at få, og de var på ret elendige tidspunkter. Som altid fik semikommercielle interesser placeret sig solidt på flæsket. Vi håbede på at pendulet igen en dag skulle svinge i vores retning. Men det er en usikker branche.

2011

Et godt år. Tilskuddene var rimelige.  Vi sendte det meste af året 4½ time om ugen. En seertalsanalyse fra Gallup viste, at vi var topscorere i seertal på kanal Hovedstaden med over 20 000 seere mandag og torsdag aften. Ikke så ringe endda/AH

2010

Det går bedre. Stationen har altid haft det bedst med cirka 4-5 timers sendetid hvoraf enkelte ligger på et fornuftigt tidspunkt. Stationen investerer i ny transmission til nettet på www.kanalnordvest.dk/AH

2009

I januar 2009 er vi endeligt flyttet. Den nye link er sat op, men det var en meget hård omgang at flytte, og der mangler stadig at blive trukket en million kilometer ledninger. Men TV stationen sender fint. Vi var netop kommet på plads. I vores gamle studie have det nyindrettede Ungdomshus placeret et musik øvestudie, og her spillede man så højt, at væggene rystede. Vi måtte indrette vores produktion efter hvornår der var ro i Ungdomshuset.

31. oktober 2009 var en skæbnetime. Her skiftede Danmark fra analogt til digitalt TV. I lokal-TV miljøet var kampen mellem stationerne ulidelig, og rænkespillet ville ingen ende tage. Store fejldispostioner blev foretaget af spekulanter, der vidste bedst, hvilket havde konsekvenser for de små græsrods TV-stationer som Bispebjerg. Heldigvis er stationen robust som rensdyrlav, der kan vokse på undersiden af en klippeblok midt om vinteren. Den første del af 2010 var en kold vinter for lokal-TV, og vi overlevede på baggrund af vores gode udstyr og fordi stationen har et godt netværk. TDC og ligesindede udelukkede lokal-TV fra 2/3 af vores seere, og det var i det hele taget en mørk og gusten tid.

Bispebjerg Lokal-TVs tekniske stabilitet, og stationens rolle som et ærligt græsrodsmiljø bevirker dog, at nye stationer begynder at afvikle hos os (afvikle betyder at udsende). TV-Bella, TV-Valby, Kaos-TV, TV-MK, TV-TV og Kosovos Stemme afvikler i forskellige perioder via Bispebjerg/AHe

2008

Bispebjerg Lokal-TV bliver hvirvlet ind i problematikken om Ungdomshuset. Det viser sig, at ungdomshuset skal placeres bl.a. i BL-TVs studie. Da Alex er formand for Bispebjerg Lokaludvalg, og har haft en hovedrolle i løsning af Ungdomshus sagen, er det svært at beklage sig, men man må bare få det bedste ud af det. Alle giver sig til at flytte stationen 20 meter ind i det fremtidige BIBLIOTEKET. Det viser sig dog ikke bare at være en flytning på 20 meter, men også en total teknisk opgradering og modernisering. Gamle skærme og kameraer smides ud, og alt bliver digitalt og moderne. TV produktionen decentraliseres ud i de private hjem.Også vores Link blev opgraderet, så den kan transmittere digitale signaler.

Hele nyindretningen var et økonomisk bungie-jump. Pengene fandtes der ikke, men valget var at springe eller dø. Det kostede  kassen, men i gyseråret 2009 var det alle tiders, at vi havde været igennem denne øvelse/MD.

2007

Lokal TV fejrer 8 års fødselsdag.

2006

En Gallup undersøgelse af seertallet på Kanal København i de tidsrum, hvor BL-TV sender, viser, at i 1. halvår af 2005 har i gennemsnit 14 000 seere hver uge set mindst 5 minutter på Bispebjerg Lokal-TV.

2005

Den langsigtede fornuft i anskaffelse af linken er nu ved at være mærkbar. Programudsendelsen, der før kostede næsten 100.000 kr.  koster nu kun 1/5. Der er dog alligevel voksende bekymring for Kanal Københavns fremtid, idet Folketingets fremherskende politiske flertal ikke synes, at lokal-TV er værd at bevare.

2004

Vi får yderligere en halv times sendetid tirsdage kl. 14.30-15 og sender herefter 3 timer ugentlig. Linken bliver opsat, hvilket økonomisk er ved at tage pippet fra stationen/MD.

2002

Under vekslende vilkår udfylder stationen sin sendeflade. De hidtidige tilskud fra kulturministeriet falder, hvorfor det besluttes at investere i egen link; en investering svarende til et helt års budget. En enorm satsning, som dog siden da har båret stationen igennem urolige tider.

2001

Det går bedre. Stationen kan nu leje lokaler og investere i redigeringsudstyr og studie på Dortheavej. I oktober udvides sendetiden med ½ time fredag kl 7.30-8.00. Efter nytår bruges fredag til at sende ‘Børn, unge og sport’.

2000

I september udvides sendetiden med torsdag kl.13-14. Stoffet deles nu i to redaktioner: Kultur torsdag eftermiddag. Nyt lørdag aften (vises igen tirsdag morgen).

1999

Sendetilladelsen starter i april. Men den skal benyttes med det samme, og de tidligste programmer produceres derfor under ret primitive vilkår. Første gang stationen gik i luften var 15. maj 1999, som derfor anses for at være stationens fødselsdag. Alex og Kim producerede den første række af udsendelser. Udstyret var elendigt, men begejstringen var uomtvistelig. Primo juni tilkom Niels Gregertsen, der i mange år blev stationens tekniske leder, og som havde meget stor betydning for at stationen teknisk kom på benene. Alex Heick redigerede og organiserede, og Bjarne Philipsen havde styr på økonomien. Et velfungerende trekløver, som gennem de kommende år sikrede stationen en stabil drift. udsendelserne det første halvår var ikke meget bevendt, men der kom efterhånden styr på kvaliteten.

1998

I foråret indsendes ansøgning om sendetilladelse. Og der indkaldes til stiftende generalforsamling. 7-8 personer dukker op – men forventningerne er noget blandede. Ansøgningen bliver umiddelbart afslået. Man klager til ministeriet og får medhold. Stationen tildeles tidspunktet 6.00-6.30 om tirsdagen. Ikke den bedste sendetid, så kulturministeriet modtager endnu en klage. Stationen får ret igen: Sendetiden ændres til tirsdag morgen og lørdag aften/MD.

1997

Alex Heick kandiderer til valget som formand for Bispebjerg Lokalråd. Han er bekymret over, at bydelen er usynlig. Selvom bydelen rummer 10% af Københavns indbyggere, er der ingen der ved hvor den ligger, og alle beslutningstagere er ligeglade. Bispebjerg anses af samtlige medier og politikere for at være et uinteressant og lidt latterligt randzoneområde i storbyen. Ingen ønsker at omtale vores område for det gode. Vi er derfor nødt til at skabe vores egne medier.  Alex foreslår derfor, at bydelen skal sættes på dagsordenen. Den har lige så stor eksistensberettigelse som alle andre steder. Alex kommer derfor til at love, at han vil tage initiativ til at lave et lokal-tv. Formålet er at styrke bydelens identitet. Det gør han så. /MD.