Lokal TVs redaktion

Redaktionen består af de, der bidrager regelmæssigt til sendefladen hver uge:

For tiden er det Niels Møller, Carl Van Webber, Henning Riis, Annelise Dal,  John Kirsmeier og Alex Heick.

Udover den tætte redaktionsgruppe indleverer en lille snes medlemmer lejlighedsvis egne indslag.