Bispebjerg Lokal-TV er medlem af DILEM, der er en paraply for lokal TV/Radio

DILEM er en paraplyorganisation, der består af branche-organisationer og enkeltstationer. DILEM organiserer en række små ikke-kommercielle danske TV og radiostationer. Stationerne har kun tilfælles, at de er små og forskellige, og har brug for at stå sammen. Regnbuen er symbol på forskelligheden. DILEM bygger ikke på en bestemt ideologi. DILEM taler små stationers sag overfor myndigheder, politikere og interesse-organisationer.

DILEM administrerer, via KPK, på stationernes vegne det såkaldte kabel-vederlag (UBOD midlerne). Herved er DILEM en af de få organisationer, som man ikke betaler kontingent til, men i stedet får udbetalt penge fra. Læs mere: www.dilem.dk