Bispebjerg Lokal-TV er medlem af DILEM, der er en paraplyorganisation for lokal TV/Radio

DILEM er en paraplyorganisation, som organiserer en række små ikke-kommercielle danske TV og radiostationer. Stationerne har kun tilfælles, at de er små og forskellige, og har brug for at stå sammen. Regnbuen er symbol på forskelligheden. DILEM bygger ikke på en bestemt ideologi. DILEM taler små stationers sag overfor myndigheder, politikere og interesse-organisationer.

DILEM administrerer, via KPK, på stationernes vegne udbetaling af det såkaldte kabel-vederlag (UBOD midler). Herved er DILEM en af de få organisationer, som man ikke betaler kontingent til, men i stedet får udbetalt penge fra. Læs mere: www.dilem.dk