Vores adresse

Bispebjerg Lokal TV (TV Storbyen)

Studieadresse:

BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76, 3 sal th.
2400 København NV

Kontakt: alexheick@dadlnet.dk