Bispebjerg Lokal TV (BL-TV) er en forening stiftet af foreninger, institutioner m.v., som har deres virke i Bispebjerg Bydel.
BL-TV drives af enkeltpersoner, som ønsker at deltage i programvirksomheden.

BL-TV er ikke-kommerciel og er uafhængig af partipolitik.

Målgruppen er beboerne i Bispebjerg uanset alder.

Reklamer bringes ikke. Sponsorer kan komme på tale.
I så fald identificeres sponsor klart med logo ved programstart og programslut, men ikke med indslag i selve sendefladen.

BL-TV sender egenproducerede udsendelser produceret af og for bydelens beboere.

For eks: lokal debat og nyheder, lokale institutioner, interessante lokale mennesker, udsendelser produceret af og om skoleklasser, fodboldkampe, spejder-ture, aktivitetsgrupper, lokal historie, lokale teater- og musik-grupper, lokalråds-aktiviteter, lokale miljø- og trafikproblemer, samt programmer for og af mediesvage grupper såsom børn, gamle, etniske grupper, og personer på samfundets skyggeside.

Politiske udsendelser tillades.

Programmer, der kan skade mindreåriges fysiske, mentale og moralske udvikling (såsom vold og pornografi),
samt programmer, der tilskynder til had på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicaps eller seksualitet, er uønskede i BL-TV.